w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna O gminie Historia
large small default
PDF Drukuj Email

Historia 

 

Gminę Lipie utworzono 1 stycznia 1973r.

na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 6 grudnia 1972 r.

Gmina skupia miejscowości o bogatej i pięknej przeszłości, które od dawna wzbudzały zainteresowanie historyków i archeologów. Pierwsze wzmianki o miejscowościach z terenu gminy pochodzą z XIII i XIV w. W dokumentach Danków pojawia się w 1217 r., Parzymiechy w 1266 r., natomiast Lipie w 1389r. Z tego okresu są również informacje o Szyszkowie i Rębielicach Szlacheckich. Najwcześniejsze informacje o pozostałych miejscowościach pojawiają się w XIX w.

Jedną z najstarszych miejscowości na terenie gminy jest Danków, jego historia sięga około 3500-2500 lat p.n.e. To właśnie tutaj odnaleziono ślady osadnictwa z epoki neolitu, cmentarzysko z epoki brązu, pozostałości z początków epoki żelaza oraz osadę z okresu wpływów rzymskich.

Ważniejsze wydarzenia historyczne 

Do ważnych wydarzeń historycznych związanych z miejscowościami położonymi na terenie gminy Lipie należy zaliczyć:\

- 1262 r. - zjazd książąt z udziałem Bolesława Wstydliwego, Bolesława Pobożnego, Henryka Wrocławskiego w Dankowie;

- 1267r. - synod prowincjonalny z udziałem arcybiskupa krakowskiego, poznańskiego i kujawskiego w Dankowie;

- 1283 r. - uznanie Dankowa jako miasta;

- 1432r. – właścicielem Parzymiech zostaje ks. Jan Długosz - syn Jana Długosza kronikarza;

- XVI-XVII w. - Danków w posiadaniu Warszyckich;

- 1632 r. - rozbudowa zamku oraz rozpoczęcie budowy kościoła w Dankowie;

- 1655 r. - pomoc kasztelana Warszyckiego w obronie Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego;

- 1657 r., 1665 r, 1667 r. - pobyt króla Jana Kazimierza w Dankowie;

- 1863 r. - zaangażowanie w powstanie styczniowe ówczesnego właściciela, Walewskiego i ludności ziemi parzymieskiej;

- 1891r. - przejęcie dóbr parzymieskich przez Potockich herbu Pilawa;

- wrzesień 1939r. – krwawa bitwa żołnierzy z 83 p. p. Strzelców Poleskich;

- 1942 r. - powstanie przymusowego obozu pracy w Parzymiechach, na terenie parku;

Na przestrzeni dziejów każda z miejscowości wpisała się w historię Polski, pokazując oddanie i patriotyzm lokalnej społeczności. Szczególnie widoczne było to w okresie II wojny światowej. Wrzesień 1939 roku bardzo boleśnie zapisał się   w pamięci mieszkańców Parzymiechów, liczba ofiar z tego terenu była zastraszająca, największa w skali powiatu częstochowskiego. Równie tragicznie przeżyto ten czas w innych miejscowościach gminy, w których doszło do poważnych zniszczeń i wysiedleń na roboty przymusowe. Po dziś dzień każda miejscowość gminy buduje swoją małą historię, troszcząc się o to, by przynosiła zaszczyt jej mieszkańcom.

Pochodzenie nazw miejscowości 

Pochodzenie nazw miejscowości, które należą do naszej gminy jest bardzo zróżnicowane i niejednoznaczne. Uważa się, że pochodzenie poszczególnych nazw jest następujące:

* Lipie – od lip rosnących na tym terenie;

* Danków – od imienia Danek lub herbu Habdank;

* Parzymiechy – nazwa o charakterze kulturowym związana z działalnością człowieka, może pochodzić od zwrotu „porzyć miechy”, czyli „targać, drzeć miechy – worki” lub jest następstwem położenia w pobliżu miejsc gdzie wytapiano rudy żelaza, gdzie miechy służyły do podtrzymywania ognia;

* Lindów – od niemieckiego słowa Linde, czyli lipa, lub nazwiska właściciela - Linde, który swój majątek podzielił między swoje dzieci i od ich imion pochodzą nazwy okolicznych wsi:

- Stanisławów od imienia Stanisław,

- Julianów – od Juliana,

- Albertów – od Alberta,

- Rozalin – od Rozalii,

- Natolin – od Natalii,

* Wapiennik – związana z działalnością człowieka, czyli wypalania wapna w piecach wapiennych,

* Napoleon – od Napoleona I Bonaparte, który prawdopodobnie przyjeżdżał tu do swojej kochanki - według niektórych źródeł błędnie identyfikowanej z tutejszymi Walewskimi lub od politycznych sympatii dziedzica z Parzymiech. Inna opowieść mówi, że podczas wyprawy na Moskwę Napoleon zgubił w tym miejscu czapkę.