w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Lipie

1460x616Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.53.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Lipie z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 10 sierpnia 2023 r. do 23 sierpnia 2023 r.

  1. w formie papierowej pocztą na adres: Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie lub osobiście w pokoju nr 21 Urzędzie Gminy w Lipiu
  2.  w formie elektronicznej na adres e-mail: a.komendacka@uglipie.pl

Zarządzenie

Formularz konsultacji