w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Pomoc społeczna
large small default
PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Częstochowska 29
42-165 Lipie

tel: 34 318 80 33 do 35  wew. 51,52,54

mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu realizuje zadania pomocy społecznej i zadania wynikające z ustaw o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz innych ustaw i programów zewnętrznych. Świadczy pomoc mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu

 

Kierownik - Ilona Kubicka
tel. wew. 51

Odpowiedzialny w szczególności za:

 • organizację  pracy w ośrodku,
 • realizację zadań wykonywanych przez ośrodek,
 • kontrolę wewnętrzną w ośrodku,
 • prowadzenie gospodarki funduszami,
 • prowadzenie gospodarki kadrami, etatami i funduszem płac,
 • załatwienie interpelacji, wniosków, skarg i odwołań,
 • poprawność formalno – prawną przygotowanych spraw, decyzji.
 • wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych.

Główny księgowy - Maria Buła

tel. wew. 51

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu  alimentacyjnego    - Agnieszka Plaminiak

tel. wew. 54

Realizuje następujące zadania, w szczególności:

 • wydawanie formularzy druków osobom uprawnionym do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 • informowanie klientów o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego oraz przysługujących do niego dodatków, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka) i funduszu alimentacyjnego, wymaganych dokumentach, oraz procedurach ich przyznawania,
 • przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • sprawdzanie merytoryczne wniosków i ich kompletności oraz zgodności  z przepisami dokumentów niezbędnych do przyznawania świadczeń,
 • ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na podstawie złożonych wniosków,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych dłużników alimentacyjnych,
 • wydawanie zaświadczeń o wysokości pobranych świadczeń rodzinnych oraz zaświadczeń o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń rodzinnych.

Referent ds. świadczeń wychowawczych - Marta Zielonka

tel. wew. 54

Realizuje następujące zadania, w szczególności:

 • wydawanie formularzy druków osobom uprawnionym do świadczenia wychowawczego i świadczenia Dobry Start 300+
 • informowanie klientów o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego, wymaganych dokumentach, oraz procedurach ich przyznawania,
 • przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego i Dobrego Startu
 • sprawdzanie merytoryczne wniosków i ich kompletności oraz zgodności  z przepisami dokumentów niezbędnych do przyznawania świadczenia,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego,
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń dotyczących świadczenia wychowawczego.

Pracownicy socjalni:

Specjalista pracy socjalnej – Małgorzata Jabłonka 

tel. wew. 52
Rejony działania:
Lipie, Troniny, Lindów, Chałków, Szyszków, Rębielice Szlacheckie, Wapienik,

Specjalista pracy socjalnej – Ewa Gancarek

tel. wew. 52
Rejony działania:
Parzymiechy, Kleśniska, Grabarze, Giętkowizna, Napoleon, Zimnowoda, Rozalin. 

 

Pracownik socjalny – Anna Wojtyra

 

tel. wew. 52
Rejony działania:
Albertów, Danków, Brzózki, Natolin, Zbrojewsko, Julianów, Stanisławów
 

 

Pracownicy socjalni realizują następujące zadania, w szczególności:

 • prowadzenie pracy socjalnej w środowisku,
 • rozpoznawanie i dokonywanie analizy potrzeb mieszkańców gminy w zakresie pomocy społecznej i kwalifikowanie do uzyskania  świadczeń pomocy społecznej,
 • informowanie o możliwościach korzystania z pomocy społecznej, kontaktowanie się z odpowiednimi placówkami, instytucjami i organizacjami w celu rozwiązywania problemów osób będących w trudnej sytuacji życiowej, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy osobom,
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa,
 • sporządzanie wywiadów środowiskowych własnych oraz na zlecenie innych ośrodków pomocy społecznej,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach przyznania świadczeń pomocy społecznej,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń z pomocy społecznej,
 • wydawanie zaświadczeń o korzystaniu  lub niekorzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej,
 • wydawanie druków wniosków dla osób ubiegających się o ustalenie stopnbia niepełnosprawności,
 • wypłata świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych,
 • wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

 

Asystenci rodziny – Agnieszka Radziwołek i Konrad Graj

Opiekunki środowiskowe – Marzena Wąsińska i Jolanta Ptak