w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Gminny Żłobek w Lipiu
large small default
PDF Drukuj Email

misja

MISJĄ GMINNEGO ŻŁOBKA W LIPIU jest troska o zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój i wychowanie dziecka w myśl słów Janusza Korczaka:

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”.

WIZJA GMINNEGO ŻŁOBKA W LIPIU

Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości placówki, wykreowanym na podstawie uznanych wartości. Wizja jest tym, co chcemy osiągnąć. W naszym żłobku chcemy, aby dziecko:

aktywnie uczestniczyło w życiu żłobka;

 • było ufne w stosunku do opiekuna;
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju;
 • radosne;
 • uczciwe i prawdomówne;
 • odpowiedzialne i obowiązkowe;
 • kulturalne i tolerancyjne
 • świadome zagrożeń.

MODEL ABSOLWENTA

W efekcie „Absolwenci” naszego Żłobka będą przygotowani do przyszłej edukacji przedszkolnej, a zatem do pełnienia roli przedszkolaka.

ABSOLWENT NASZEGO ŻŁOBKA:

wskazuje:

 • zainteresowanie treściami nauczania, chęci poznawania czegoś nowego;
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania;
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość;
 • umiejętność współpracy w grupie;
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań;
 • samodzielność;
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami);

posiada:

 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób;

umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie;
 • rozumie, zna, przestrzega:
 • prawa dziecka i respektuje prawa innych;
 • zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną;
 • zasady kultury współżycia, postępowania;
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe;
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

nie obawia się:

 • występować publicznie – reprezentować grupę, żłobek;
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami;
 • wykazywać inicjatywy w działaniu;
 • wyrażania swoich uczuć.