w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Projekty UE
large small default
PDF Drukuj Email

Projekt unijny RZ

 1. Tytuł projektu: Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Parzymiechy i Albertów

 2. Nazwa beneficjenta: Gmina Lipie

 3. Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 4. Okres realizacji: lata 2018-2019

 5. Krótki opis projektu: Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Lipie w miejscowościach: Parzymiechy i Albertów.

 6. Zakładane efekty, główne korzyści:

  W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane roboty budowlane dotyczące m.in. docieplenia przegród, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o. i c.w.u., modernizacji oświetlenia na energooszczędne. Wykonana zostanie również wymiana źródeł ciepła, które stanowią odnawialne źródła energii (zasilane na biomasę).

  Celem głównym projektu jest: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w gminie Lipie w wyniku termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i wykorzystanie OZE, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza.

  W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa jakości powietrza na obszarze Gminy Lipie poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, w tym CO2 i pyłu PM10. Nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną i końcową budynków oraz wzrost produkcji z odnawialnych źródeł energii.

  Wartość całkowita projektu: 1 994 924,20 zł. Koszty kwalifikowane: 1 827 151,47 zł, w tym dofinansowanie UE w ramach RPO WSL 2014-2020: 1 000 000,00 zł