w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Projekty UE
large small default
PDF Drukuj Email
  1. logo strtytuł projektu: Zakup strażackiego samochodu bojowego typu średniego dla OSP Lipie
  2. nazwa beneficjenta: Gmina Lipie
  3. źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i budżetu państwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej
  4. okres realizacji: 2017 rok
  5. krótki opis projektu: Projekt polega na zakupie strażackiego samochodu bojowego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lipie.
  6. zakładane efekty, główne korzyści:

Celem głównym projektu jest zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków poprzez zakup strażackiego samochodu bojowego typu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lipie.

Realizacja projektu wpłynie na zmniejszenie istniejącego problemu, którym jest ryzyko związane z wystąpieniem niekorzystnych zdarzeń związanych z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, itp, jak również ich negatywnych skutków.

zdjęcie 1   zdjęcie