w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Projekty UE
large small default
PDF Drukuj Email

logopozytywna energia

Gmina Lipie zrealizowała projekt pn.:

„Poprawa jakości środowiska naturalnego w Gminie Lipie poprzez termomodernizację budynku szkoły w Lindowie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet V ”Środowisko”
Działanie 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”.

 

Głównym celem zrealizowanego projektu jest:

- poprawa jakości powietrza w gminie Lipie

- poprawa oferty edukacyjnej gminy Lipie

- racjonalizacja wydatków budżetowych gminy Lipie

Cele projektu są zgodne z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013, w szczególności cel bezpośredni projektu oraz cel pośredni Poprawa jakości środowiska naturalnego w Gminie Lipie zgodne są z celem Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, Priorytet V Środowisko. Cele pośrednie projektu są również zbieżne z celami Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty RPO WSL w zakresie poprawy warunków kształcenia.

Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lindowie. Zakres projektu obejmował:

- docieplenie budynku

- modernizację instalacji centralnego ogrzewania

- modernizację kotłowni

- wymianę stolarki okiennej

Realizacja projektu przez Gminę Lipie pozwoliła na zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez obniżenie energochłonności budynku.

U_01

U_02

ulotka_01

ulotka_02