w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Urząd Gminy Struktura organizacyjna
large small default
PDF Drukuj Email

W skład Urzędu Gminy w Lipiu wchodzą następujące stanowiska pracy:

1. Wójt Gminy 1 etat
2. Sekretarz Gminy 1 etat
4. Skarbnik Gminy 1 etat
5. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 1 etat
6. Stanowisko ds. organizacyjnych i promocji gminy 1 etat
7. Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 1 etat
8. Stanowisko ds. obsługi rady gminy 1 etat
9. Stanowisko ds. kancelaryjno-administracyjnych 1 etat
10. Stanowisko ds. wojskowych, OC, zarządzania kryzysowego i archiwum
1 etat
11. Stanowisko ds. działalności gospodarczej i obsługi kasy 1 etat
12. Informatyk 1 etat
13. Główny księgowy 1/2 etatu
14. Stanowisko ds. księgowości 1 etat
14. Stanowisko ds. księgowości budżetowej 1 etat
15. Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat oraz VAT 1 etat
16. Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat 1 etat
17. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat 1 etat
18 Stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej 1 etat
19. Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami 1 etat
20. Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych i zamówień publicznych 1 etat
21. Stanowisko ds. księgowości opłat za wodę i ścieki 1 etat
22. Stanowisko ds. eksploatacji wodociągów i kanalizacji 1 etat
23. Stanowisko ds. ochrony środowiska 1 etat
24. Stanowisko ds. kanalizacji 1 etat
25. Główny księgowy oświaty 1/2 etatu
26. Stanowisko ds. oświaty 1 etat
27. Stanowisko ds. finansowo-księgowych oświaty 1 etat
28. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych ------
29. Konserwator ds. wodociągów i kanalizacji 1 etat
30. Kierowca autobusu szkolnego 2 etat
31. Robotnik gospodarczy 2 (1+1)etatu
32. Robotnik gospodarczy – palacz 1 etat
33 Młodszy referent ds. informatycznych oczyszczalni ścieków 1/2 etatu

Graficzna struktura organizacyjna urzędu Gminy Lipie