Drukuj
Wpisany przez Bogdan Gniła   

INFORMACJA O TERMINIE PŁATNOŚCI

Przypominamy, że dnia 20 grudnia (piątek)upływa termin płatności   VI raty (za m-c XI i XII) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019 rok. Opłaty należy wpłacać na numer konta wskazanego na blankiecie opłat, w banku, w kasie Urzędu Gminy Lipie, w placówce pocztowej lub u sołtysa (inkasenta).