w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Banasiak   

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Przypomnienie o terminie płatności III raty opłaty za korzystanie w 2019 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, że każdy przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek w terminie do dnia 30 września 2019 r. dokonać opłaty trzeciej raty za korzystanie w 2019 r. z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

W przypadku niedokonania stosownej opłaty w terminie wskazanym w ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity Dz.U.2018.2137).

Płatności można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Lipie lub na rachunek gminy Lipie:

B.S. Krzepice O/Lipie 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001

Prosimy o uwzględnienie na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz okresu, za jaki opłata została dokonana (III rata 2019 r.).